Welkom bij Ym!

Elke verandering in uw organisatie staat of valt met de mensen die het doen. Zij zijn het die het verschil gaan maken. Voor een geslaagde ontwikkeling is het van belang het allerbeste uit management, medewerkers en hun onderlinge samenwerking naar boven te halen. Ym biedt werkzame methoden om die sterke punten samen te identificeren en doelgericht in te zetten.

Interim, advies en Coaching

Vanuit een zeer ruime ervaring met verandermanagement biedt Ym u inspiratie, begeleiding en ondersteuning in de vorm van:

  • interim management,
  • organisatieadvies en
  • coaching

Voor het formuleren van een nieuwe strategie of het doorvoeren van een reorganisatie, het inzetten van nieuwe activiteiten of het implementeren van verandertrajecten kijkt Ym vanuit verschillende perspectieven naar de beweging die uw organisatie moet gaan maken. U mag rekenen op een strategisch organisatieadvies, die gegrond is op een heldere analyse.
Daarnaast voorziet Ym ook in uw behoefte aan tijdelijke (extra) managementcapaciteit.
Bij coaching gaat het om de bewustwording van oude patronen en de ontwikkeling van het potentieel. Dat kan het potentieel van de gehele organisatie zijn, van het management, een groep of afdeling, maar ook van een individuele medewerker. Ym richt zich daarbij in het bijzonder op persoonlijke bewustwording en leiderschapsontwikkeling

Bewustwording

Interim management, organisatieadvies en coaching zijn wat Ym betreft drie verschillende benaderingswijzen om hetzelfde doel te bereiken: de talenten, competenties en persoonlijke drijfveren van mensen optimaal inzetten om de organisatie als geheel te laten floreren. Het kenmerk van Ym bij alle drie de invalshoeken is bijzondere aandacht voor de menselijke kant van verandering en de dynamiek van groepsprocessen. De cruciale stap in elk verandertraject valt samen met bewustwording en zelfinzicht. Als mensen zich eenmaal bewust zijn van hun kwaliteiten en talenten en zien hoe zij elkaar als team kunnen versterken, brengen zij samen de organisatie naar een hoger plan.

Voor Ym is de beer het symbool van bewustwording van innerlijke kracht.