Welkom bij Ym!

Elke verandering in uw organisatie staat of valt met de mensen die het gaan realiseren. Zij zijn het die het verschil maken. Voor een echte transformatie is het van belang het allerbeste uit management, medewerkers en hun onderlinge samenwerking naar boven te halen. Ym kenmerkt zich door de bijzondere aandacht voor de menskant van de verandering en zet beproefde methodes in om samen de sterke punten van zowel de individuele werknemers als van de groep te identificeren en doelgericht in te zetten.

Vanuit een zeer ruime ervaring met verandermanagement biedt Ym inspiratie, begeleiding en ondersteuning in de vorm van Systemisch Advies, Leiderschap- & Teamontwikkeling en Coaching & Training. De beweging die de organisatie zal gaan maken is veelal complex en verloopt stapsgewijs. Ym analyseert en adviseert vanuit verschillende perspectieven: Een combinatie van een systemische, groepsdynamische en persoonlijk dynamische benadering.

Systeemdynamiek in organisaties

Als ‘critical friend’ kijkt Ym mee met de systeemdynamiek in de organisatie. Samen met het management kijkt hij naar de posities en patronen vanuit systemische wetmatigheden en geeft suggesties voor beweging, zodat de energie van de organisatie weer in de juiste banen wordt geleid en het organisatiesysteem weer vitaal is.

Leiderschap- en Teamontwikkeling

Het begeleiden van leiderschaptrajecten en teamontwikkeltrajecten is Ym op het lijf geschreven. Met oog voor de mens, een luisterend oor voor ieders stem en kennis van groepsdynamische processen werkt hij samen met de teamleden toe naar meer wederzijds begrip en onderlinge verdraagzaamheid, waarmee het enthousiasme wordt gevoed om weer constructief samen te werken aan het gemeenschappelijke doel. Ym’s eigen visie op leiderschap is uitgewerkt in het praktische leiderschapsprogramma Ambachtelijk leiderschap

Coaching

Individuele coaching bij Ym leidt tot bewustwording en persoonlijke transformatie. Op  een effectieve manier geeft het je inzicht in je talenten en kwaliteiten, maar ook in de valkuilen en oude, ingesleten patronen, die je – vaak zonder dat je het door hebt – hinderen om verder te komen in je carrière en je persoonlijke ontwikkeling. Ym heeft een antwoord op jouw coachvraag.

Een unieke vorm van coaching die Ym in samenwerking met partners aanbiedt, vindt plaats tijdens een inspirerende reis naar Jordanië. Door in een heel andere cultuur met andere dagelijkse gewoonten de balans op te maken en verdieping te zoeken geef jij je innerlijke transformatieproces extra kracht. 

Training

Ym is gastdocent aan verschillende instituten. Ym biedt zelf trainingen aan in Co-Resolve, een krachtige leiderschapstool gebaseerd op het gedachtegoed van Deep Democracy. Co-Resolve is erop gericht dat zoveel mogelijk stemmen worden gehoord, zodat het potentieel van een groep volledig wordt benut en een zo groot mogelijk draagvlak voor verandering wordt gecreëerd. Je krijgt theorie en alle gesprekstechnieken aangereikt om discussies met de groep, afdeling of de hele organisatie te optimaliseren.

Voor Ym is de beer het symbool van bewustwording van innerlijke kracht.