Mijn ondernemerschap staat vanaf de start in 2007 in het teken van vrijheid. Vrijheid om te onderzoeken, te groeien en te experimenteren. Leren van nieuwe invalshoeken, methodes en technieken. Onder de waterlijn kijken naar mijzelf, anderen, teams en organisaties. Openstaan voor alles wat op mijn pad komt en telkens opnieuw verinnerlijken.

Van tijd tot tijd drong de vraag zich aan mij op: : Maar wat is mijn missie? Dan had ik daar eigenlijk geen helder antwoord op. Dat vond ik prima omdat ik toch mijn ‘vrijheid’ had, maar er kwam steeds sterker een onbewust proces op gang waardoor het antwoord op deze vraag belangrijk werd.

Ik realiseerde me dat ik, net als de held in de ‘Reis van de Held’ (zie ook Ambachtelijk Leiderschap) in de volgende etappe van mijn persoonlijke- en ondernemende reis was beland. De Etappe waarin je vol gaat staan voor wie je bent en wat je te brengen hebt.

Nu, na 15 jaar ondernemerschap en met het 16e jaar in het vooruitzicht, sta ik daar. Met beide voeten op het ‘Missie’-vloeranker van Bateson*. Daar zijn de juiste woorden. Zie ik helder wat mijn opdracht is, vanuit een diepgevoelde inspiratie.

Mijn missie is om samen met vertegenwoordigers van alle mogelijke systemen in ongeacht welke organisatie:

  • vanuit volledige openheid en oprechte verwondering te kijken naar hoe het nu is
  • vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan de heling die gevraagd wordt en
  • vanuit gelijkwaardigheid samen de eerstvolgende stap te concretiseren en

Sta ik Klaar voor jou als mens om je eigen patronen aan te kijken en samen te puzzelen aan nieuwe mogelijkheden om je talenten volledig te kunnen ontplooien.

Sta ik Klaar voor jullie als team om met elkaar in alle openheid de groepsdynamische processen te erkennen en herkennen. En om met elkaar de moed vinden om in gelijkwaardigheid en openheid de dialoog aan te gaan. Ook als we het fundamenteel niet met elkaar eens zijn.

Sta ik Klaar om met jou naar je organisatie te kijken als geheel. We zoomen uit naar het grotere geheel. We kijken samen vanuit gelijkwaardigheid naar de oorsprong, het bestaansrecht en de plekken van en in de organisatie. Welke systemische wetmatigheden worden gefrustreerd waardoor de energie niet kan stromen?

In de afgelopen 15 jaar hebben vele mensen hun wijsheid en kennis gul met mij gedeeld in opleidingen, trainingen en persoonlijke begeleiding. Daarnaast leerde ik ook van de mensen uit de organisaties waar ik een bijdrage mag leveren aan groei en ontwikkeling. Dat ervaar ik tot op de dag van vandaag als een groot voorrecht . Vanuit een heldere missie sta ik klaar om mijn kennis en ervaring met jou te delen. Ik ben heel benieuwd of er meer mensen in mijn netwerk zijn die zo lang stoeiden met hun ware missie. Ik hoor graag van je!

Met Ym kijk ik graag mee naar jouw vraagstukken en lever ik een concrete bijdrage aan de oplossing daarvan op jouw reis naar succes. Meer informatie hierover vind je elders op mijn site.

* Noot: Gregory Bateson (1904 – 1980) was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, visueel antropoloog, semioticus en cyberneticus, wiens werk vele vakgebieden doorkruist. Zijn bekendste werken zijn ‘Steps to an Ecology of Mind’ uit 1972 en ‘Mind and Nature’ uit 1979. Bron: Wikipedia

Getagd op: