De strategie van de beer – Lothar Seiwertlothar_seiwert
In De strategie van de beer houdt Lothar Seiwert een pleidooi voor de rust. Rust die leidt tot betere beslissingen, een sterkere focus op wat belangrijk is, en meer energie en zin om het werk dat gedaan moet worden, goed te doen. De beer is daarvoor het symbool, net als bij Ym. In deze aansprekende parabel komen vijf andere dieren voor, die elk staan voor een bepaalde houding ten aanzien van werkdruk: de bezige bij, de hectische haas, de streberige vos, de plichtbewuste uil en het gemakzuchtige hert. Je herkent je vanzelf in één van deze dieren.

Toen dit boek uitkwam had ik juist besloten dat er een rode beer in mijn logo zou zitten. Dat kán geen toeval zijn!

De vijfde discipline – Peter M. Senge
Mijn eerste kennismaking met ‘Lerende Organisaties’. Een fenomeen dat gevoelsmatiger veel beter klopte met mijn eigen voorkeursstijl van functioneren. Voor het eerst zag ik dat er andere organisatievormen zijn dan de hiërarchische die ik tot dan toe zo goed kende.

Synchroniciteit – Joseph Jaworski
De essentie van dit boek is dat dingen pas in je leven gebeuren als de juiste tijd daarvoor is aan gebroken. Het stimuleert je de verantwoordelijkheid te nemen om zelf de regie van je leven te pakken, in plaats van te reageren op wat er voorbij komt. Een zeer persoonlijk en inspirerend verhaal, waarin ik veel herkende als ik terug keek op mijn eigen ontwikkelpad. Ik heb dit boek in één ruk uitgelezen: het leest als een roman.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en De achtste eigenschap – Stephen R. Covey
Covey heeft mij veel inzichten en inspiratie gegeven, waar ik nog steeds uit kan putten. Vooral het eerste hoofdstuk zal ik nooit meer vergeten: je komt binnen bij je eigen begrafenis en wat hoor je de mensen over je zeggen?

Geweldloze Communicatie – Marschall B. Rosenberg
Een intens en, door de vele voorbeelden, ook ontroerend boek over hoe je je via communicatie kunt verbinden met je hart. Dit boek confronteert je met je eigen aannames en oordelen. Hoe open durf je te zijn in het aangeven van je behoeften? Zelfs mijn vader – toen begin 70 en wars van ‘zweverig gedoe’ – las dit boek in één adem uit!

Gung Ho! – Ken Blanchard & Sheldon Bowles
Dit boek trekt een prachtige parallel met de dierenwereld en maakt op een indrukwekkende manier gebruik van metaforen. Niet voor niets is het logo van Ym ontleend aan de filosofie van totemdieren. Ronduit ontroerend is ook de (vaderlijke) rol van de Indiaanse medewerker, die in zijn laatste levensfase zijn levenswijsheden deelt met de jonge nieuwe manager.

Onze ijsberg smelt – John Kotler & Holger Rathgeber
Alweer een supersterke metafoor: pinguïns die moeten dealen met een dreigende verandering. In al mijn veranderopdrachten een grappig en praktisch referentiekader: mensen reageren heel verschillend op veranderingen. Ik werk graag met metaforen. Daarmee kan ik lastige situaties net wat luchtiger maken.

De bijbel
De vele voorbeelden van krachtig en tegelijkertijd kwetsbaar en dienend leiderschap, zijn een rijke bron van inspiratie voor mijn leven. Het zet moeilijke en pijnlijke trajecten, of die nu zakelijk of op persoonlijk vlak spelen, in een totaal ander perspectief. Het leert je relativeren.

Dynamisch coachen – Ans Tros
De verschillende invalshoeken en de heldere opbouw van dit boek blijven me inspireren. Het vormde de rode draad binnen mijn coachopleiding en functioneert nog steeds als mijn richtlijn voor coaching. Een boek dat ik er graag en vaak nog eens bij pak.

Deep democracy – Jitske Kramer
Een prachtige methodiek voor duurzame besluitvorming, het benutten van verschillen en het oplossen van conflicten. Dit bijzonder inspirerende proces komt ook terug in mijn werk. Deep democracy beschrijft een fundamenteel andere manier van kijken naar groepen en groepsdynamica. Dit proces is afkomstig uit Zuid-Afrika en ontstaan na de afschaffing van de apartheid. Het thema van dit boek is actueler dan ooit!