Marien Colijn


Mijn naam is Marien Colijn. Ik begon mijn loopbaan in de financiële dienstverlening waar ik van adviseur doorgegroeid ben naar manager. Als leidinggevende heb ik veel geleerd over mezelf en over hoe mensen zich verhouden tot elkaar en tot de organisatie. Daarbij werd ik geboeid door de kracht van organisatieculturen. Ik wilde daarmee aan de slag in andere organisaties. Zo is in 2007 Ym Interim, Advies & Coaching ontstaan.

Inmiddels kan ik bogen op een zeer ruime ervaring in verandertrajecten als procesbegeleider, coach en trainer. Elke transformatie is een proces met pieken en dalen naar uiteindelijk groei. Via zelfreflectie en bewustwording ontstaat het besef van het huiswerk dat door eenieder van ons gedaan moet worden. Op het punt van bewustwording is de verandering al onomkeerbaar ingezet. Een vast kenmerk van het veranderproces is de wisselwerking tussen de unieke ontwikkeling van de betrokken individuen en de groepsdynamica, die elkaar kunnen afremmen of juist sneller naar een hoger plan brengen. Oude overtuigingen en ingesleten patronen, van jezelf maar ook van de groep, moeten worden losgelaten om ruimte te maken voor nieuwe inzichten. Deze kunnen dan vertaald worden naar nieuwe richtingen en activiteiten. Ik weet uit eigen ervaring dat die weg niet altijd makkelijk is. Daarom geeft het mij des te meer voldoening en plezier als ik met mijn expertise dat proces kan begeleiden om mensen hun kracht en eigenheid te laten (her)vinden en nieuwe mogelijkheden in zichzelf te ontdekken. Voor mij is het essentieel dat de deelnemers vertrouwen hebben en ook willen investeren in de aanpak, in elkaar en in het proces. Humor is daarbij onmisbaar; niets helpt beter om de onderlinge relaties te verstevigen en daarmee de wil om toe te werken naar het gezamenlijke doel en het tot stand brengen van nieuwe verbindingen.

Opleiding

Tijdens de opleiding Bedrijfskunde aan de Open Universiteit groeide mijn fascinatie voor verandermanagement gerelateerd aan leiderschap. Vandaar dat juist dat thema op veel plekken in mijn loopbaan terugkomt.

Om professioneel als coach en trainer te kunnen functioneren heb ik in de loop der jaren allerlei opleidingen gevolgd. Ik ben gecertificeerd Co-Resolve Instructor. Co-Resolve is een krachtige en praktijkgerichte leiderschapstool om het volledige potentieel van een groep te benutten. Ik blijf nieuwe inspiratie en kennis opdoen door me nieuwe methodieken eigen te maken en te verdiepen in andere interessante invalshoeken. De keuze voor de in te zetten methodiek maak ik altijd in zorgvuldig overleg met de klant.

In mijn werk hebben van begin af aan de rol van organisatieculturen en de dynamiek van groepsprocessen een rode draad gevormd. Mijn theoretische basis heb ik in de loop der jaren verder aangevuld, onder meer met een opleiding corporate antropologie aan de Academie voor Organisatiecultuur.

Een uiterst waardevolle verdieping op het gebied van systeemdynamische processen heb ik gevonden in opleidingen aan het Bert Hellinger Instituut. Door met een systemische bril te kijken naar wat in de organisatie speelt, wordt duidelijk hoe posities en patronen de energie in de organisatie sturen en welke interventies je kunt kiezen om de vitaliteit te vergroten.

Passie

Mijn passie voor reizen is verbonden met mijn werkwijze. Reizen door andere landen met de meest uiteenlopende culturen verruimt je blik en levert inspirerende vergezichten op. Maar het geeft ook zelfinzicht. Want op pad buiten je vertrouwde omgeving kom je meestal ook jezelf tegen. Ik vind dat een metafoor voor wat er gebeurt bij organisatieveranderingen, als mensen aangemoedigd worden om op een andere, diepere manier naar zichzelf en naar wat hen onderling verbindt te kijken. Het traject dat ik met mijn klanten in ga, zie ik als een reis met een team of een groep mensen door het landschap van hun organisatie. Bij vertrek ligt de route nog niet vast, die puzzelen we samen gaandeweg uit waarbij we alle vrijheid nemen om ook interessante zijpaadjes te exploreren en nieuwe wegen in te slaan. Niet de eindbestemming, maar de reis zelf is het doel. En natuurlijk willen we ook plezier aan de reis beleven en letten we onderweg goed op elkaars veiligheid en welzijn.

Sinds een paar jaar heb ik een prachtige vorm gevonden om mijn reislust met mijn werk te verenigen door samen met partners coachreizen naar Jordanië te organiseren. Als je nieuwsgierigheid nu gewekt is, kijk dan snel hier.